Chính sách & Quy định chung

– Đối với nhà bán: cần cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm khi khách hàng yêu cầu. Sau khi khách hàng đặt hàng, nhà bán cần xác nhận đơn hàng và đóng gói cẩn thận. Gửi đến khách hàng trong thời gian sớm nhất (gửi hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi xác nhận đơn hàng).

– Đối với khách hàng: Cần xác định đặt hàng nghiêm túc (đặt hàng và nhận hàng, tránh tình trạng BOM hàng) và kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán để đảm bảo quyền lợi của chính khách hàng.